HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

29 cách để luôn giữ được sự sáng tạo

29 cách để luôn giữ được sự sáng tạo


1. Make a list – Lập danh sách đầu mục công việc cần làm (thói quen lập kế hoạch)
2. Carry a notebook every where – Luôn có sổ tay
4. Get away from the computer – Rời cái máy tính ra một lúc, làm gì đó khác …
5. Quit beating your self up – Đừng tự hành hạ mình
6. Take breaks – Giải lao đi
7. Sing in the Shower – Danh ca phòng tắm
8. Drink Coffe – Uống Cà phê
9. Listen to music – Cập nhật list nhạc (Âm nhạc luôn mang đến cảm hứng)
10. Be Open – Kiểu như nghĩ thoáng, không gò bó
11. Surround your self with creative people – Chơi với những ng sáng tạo (Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã)
12. Get feed back – Biết lắng nghe
13. Collabrate – Hợp tác
14. Don’t give up – Đừng từ bỏ
15. Practise – Luyện tập
16. Allow yourself to make mistakes – Nhận sai
17. Go somewhere new – Đi chơi khám phá cái mới
18. Count your Blessings – Cầu nguyện
19. Get lots of rest – nghỉ ngơi nhiều vào
20. Take risk – Chấp nhận rủi ro
21. Break the rules – Vượt rào
22. Don’t force it – Hình như là đừng cố gắng thái quá
23. Read a page of dictionary – Đọc 1 trang từ điển
24. Creat a Framework – Làm khung
25. Stop trying to be someone else’s perfect – đừng cố gắng trở thành người khác
26. Got an idea? write it down – Có ý tưởng mới thì viết nó ra
27. Clean your workspace – Dọn dẹp góc làm việc
28. Have fun – Hãy vui vẻ
29. Finish something – Kết thúc việc đang dở

No Comments

Post A Comment