HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

Mặt trời dạy vẽ lên báo “Hàng hóa & Thương hiệu” số 31/2012

Mặt trời dạy vẽ lên báo “Hàng hóa & Thương hiệu” số 31/2012

Tạp chí Hàng hóa & Thương hiệu là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP). Tạp chí là cơ quan quảng bá và xây dựng thương hiệu, chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi khách hàng, người tiêu dùng và Doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Hàng hóa & Thương hiệu có nhiều nội dung thông tin hữu ích, phong phú, phù hợp với các Doanh nghiệp, doanh nhan, nhà quản lý, người quan tâm tới thương hiệu và người tiêu dùng trong cả nước với các chuyên mục cơ bản như: Câu chuyện thương hiệu, Thương hiệu cá nhân, Chia sẻ kinh nghiệm, Thương hiệu mạnh, Tri thức kinh doanh, Thương hiệu địa phương, Sứ giả thương hiệu, Sở hữu trí tuệ, Ý tưởng kinh doanh, Cơ hội đầu tư, Hàng giả hàng thật, Tư vấn hàng hiệu, Thời trang Doanh nhân, Tư vấn Thương hiệu, Công nghệ….Tạp chí Hàng hóa & Thương hiệu được phát hành trong cả nước và hiện đang được độc giá đánh giá cao và trở thành cẩm nang thương hiệu cho Doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu hàng đầu Việt Nam

No Comments

Post A Comment