HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

Phim doanh nghiệp giới thiệu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Phim doanh nghiệp giới thiệu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Bộ phim motion graphic chứng khoán hà nội HNX. Phim quảng cáo, giới thiệu “HNX – Hành trình phát triển” của Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội đã được ekip chuyên nghiệp của Trung Sâm Film & Motion Production thực hiện.

phim motion graphic chứng khoán HNX

Chúng tôi đã thực hiện bộ phim motion graphic chứng khoán, phim doanh nghiệp của HNX như thế nào?

  • Thiết kế kịch bản hình ảnh
  • Xây dựng Storyboard
  • Thiết kế hiệu ứng VFX
  • Thiết kế chuyển động Animation
  • Dựng phim HD

Liên hệ để làm phim quảng cáo phim motion graphic chứng khoán

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.