HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

Bộ phim motion graphic dự án sản xuất cá sạch của tổ chức phi chính phủ VNCPC, SUPA

Bộ phim motion graphic dự án sản xuất cá sạch của tổ chức phi chính phủ VNCPC, SUPA

Bộ phim motion graphic dự án sản xuất cá sạch và hiệu quả của tổ chức phi chính phủ VNCPC, SUPA. Phim được dùng để báo cáo tổng kết chương trình, và giới thiệu tác dụng chương trình tại vùng địa phương.

TVC cho dự án cá tra 2017 – VNCPC – Resources Efficiency & Cleaner Production in the Pangasius Industry (SUPA)

Lợi ích của việc thực hiện RECP không chỉ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm những rủi ro không đáng có phát sinh liên quan đến môi trường mà còn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

TVC Tổng kết lại quá trình hoạt động đã được ekip chuyên nghiệp của Công ty Thiết kế Sáng tạo Trung Sâm thực hiện năm 2017

Những gì chúng tôi đã làm cho phim motion graphic dự án cá tra

  • Thiết kế kịch bản hình ảnh
  • Xây dựng Storyboard
  • Họa sĩ thiết kế hình ảnh
  • Thiết kế hiệu ứng VFX
  • Họa sĩ thiết kế chuyển động Animation
  • Dựng phim HD

Liên hệ để làm các TVC tương tự như cho dự án cá tra

  • Hotlines: 0912 019 547 (Mr. Trung)
  • Email: info@tscd.vn

phim motion graphic dự án cá tra

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.