HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

Phim motion graphic giới thiệu chương trình Workplace của tập đoàn và ngân hàng

Phim motion graphic giới thiệu chương trình Workplace của tập đoàn và ngân hàng

Bộ phim motion graphic giới thiệu chương trình Workplace của tập đoàn và ngân hàng.

Bộ phim motion graphic giới thiệu chương trình Workplace của  ngân hàng BIDV

TVC giới thiệu chương trình Workplace của BIDV. Đây là chương trình áp dụng của BIDV cho nội bộ để tăng cường hiệu quả làm việc. Để  giới thiệu trước khi áp dụng chương trình Workplace, BIDV tung ra teaser TVC cho nhân viên nội bộ.

Những gì chúng tôi đã làm cho phim motion graphic giới thiệu chương trình Workplace cho nội bộ của  ngân hàng BIDV

  • Thiết kế kịch bản hình ảnh
  • Xây dựng Storyboard
  • Họa sĩ thiết kế hình ảnh
  • Thiết kế hiệu ứng VFX
  • Họa sĩ thiết kế chuyển động Animation
  • Dựng phim HD

Liên hệ để làm các TVC tương tự cho truyền thông nội bộ tập đoàn dạng  phim motion graphic giới thiệu

phim motion graphic giới thiệu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.