HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

Chương trình khảo sát ý kiến nhân viên VIB 2012

Category
Motion Graphic
About This Project

Dự án

Ngân hàng Quốc Tế VIB với nhu cầu giới thiệu tổng kết chương trình khảo sát ý kiến nhân viên. Với mong muốn thể hiện theo phong cách mới, ấn tượng hơn, giúp truyền thông tới nhân viên hiệu quả.