HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

Flash đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng nội bộ

Category
Motion Graphic
About This Project

Giới thiệu

Ngân hàng Quốc tế VIB thực hiện flash “Chương trình đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng nội bộ”