HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

Video motion graphic cho Đại hội cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội

About This Project

Ngân hàng MB – Video truyền thông nội bộ: Phim đại hội cổ đông 2014


Ngân hàng TMCP Quân đội thực hiện video Tổng kết hoạt động 19 năm sử dụng cho đại hội cổ đông năm 2014.

Những gì chúng tôi đã làm

  • Quay phim
  • Thu âm lời thoại
  • Thiết kế hiệu ứng
  • Dựng phim HD

Liên hệ

Category
Motion Graphic