HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

Video motion graphic giải pháp bảo hiểm của BIDV METLIFE

Category
Motion Graphic
About This Project

TVC giải pháp bảo hiểm của BIDV METLIFE

TVC giải pháp bảo hiểm Đầu tư Tăng trưởng của BIDV METLIFE

Những gì chúng tôi đã làm cho TVC giải pháp bảo hiểm Đầu tư Tăng trưởng của BIDV METLIFE

  • Viết kịch bản phim ngắn phối hợp với clients
  • Thiết kế kịch bản hình ảnh viral
  • Xây dựng Storyboard viral
  • Thiết kế hiệu ứng VFX
  • Thiết kế chuyển động Animation
  • Dựng phim HD

 

Liên hệ để thực hiện các TVC tương tự