HOT LINE: 0912 019547
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có báo giá tốt nhất:
Mr Trần Trung (Director)
call: 0912 019 547
email: trantrung@tscd.vn

làm phim motion graphic motion capture Tag

Bộ phim motion graphic giới thiệu chương trình Workplace của tập đoàn và ngân hàng. Bộ phim motion graphic giới thiệu chương trình Workplace của  ngân hàng BIDV TVC giới thiệu chương trình Workplace của BIDV. Đây là chương trình áp dụng của BIDV cho nội bộ...

[custom_font color='#ffffff']Video motion graphic BIDV Metlife  bảo hiểm bệnh nan y, bảo an toàn mỹ. TVC của BIDV Metlife cho gói bảo hiểm bệnh nan y, bảo an toàn mỹ. Được thực hiện tại Trung Sam Creative Design, Hà Nội.[/custom_font] Giới thiệu chung về bối cảnh...